Menu

Slovenská rádiológia Ročník 1/2023

Mäkkotkanivový proces v panve u pacientky s metastatických Ca prsníka

(1/2023) | Bursa M., Rudnay M., Lehotská V.

Karcinóm prsníka najčastejšie metastázuje do kostí, pľúc a pečene, zatiaľ čo mäkkotkanivové metastázy sú vzácne, a môžu byť zamenené s duplicitou v podobe sarkómu. V našej kazuistike prezentujeme pacientku s metastatickým šírením do mäkkých tkanív a atypickým chovaním nádoru na zobrazovacích vyšetreniach.

Detail »

Endovaskulárna embolizácia pokročilých krvácajúcich nádorov

(1/2023) | Litvín I., Kohutek F.

Endovaskulárna zástava krvácania u pokročilých krvácajúcich nádorov môže významnou mierou predĺžiť život a zlepšiť kvalitu života u onkologických pacientov. Endovascular bleeding cessation in advenced bleeding tumors can significantly prolong life expenctancy and improve quality of life in patiens with malingnancy.

Detail »

Pokročilé metódy mr zobrazovania v rádiológii

(1/2023) | Oršová G., Klepanec A.

Pokročilé techniky zobrazovania magnetickou rezonanciou (MR) sú nadstavbovými metódami, ktoré môžu slúžiť v rádiológii na diagnostiku alebo bližšiu charakterizáciu rozličných patológií. V tomto prehľadovom článku budeme pojednávať najmä o metódach MR spektroskopie (MRS), difúzneho tenzorového zobrazenia (DTI) a funkčnej magnetickej rezonancii (fMR). Výsledkom takýchto pokročilých techník je práve pri MRS, MR spektrum, určujúce spektrálnu molekulovú analýzu presne lokalizovaného tkaniva.

Detail »
To Top